Ważna informacja dla uczestników konkursu w Projekcie d@Vinci 

"Ze względu na wchodzące w życie z dniem 25.05.2018 nowe przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych  (wymagania RODO - nowe przepisy Unii Europejskiej) - zmieniły się dokumenty formalne wymagane od uczestników konkursu w ramach projektu d@Vinci. Zmieniony został formularz wniosku konkursowego, oświadczenie uczestnika konkursu, jak również dodana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz jego opiekuna prawnego.

 

Nowe wzory dokumentów konkursowych znajdują się na stronie Fundacji Dziecko i Rodzina w zakładce Program d@Vinci. Wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych, którzy przesłali prace konkursowe, prosimy o wydrukowanie wymaganych dokumentów formalnych, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól a następnie podpisanie ODRĘCZNIE pełnym imieniem i nazwiskiem wszystkich trzech dokumentów.  

Kolejnym krokiem jest zeskanowanie dokumentów (forma PDF lub zrobienie zdjęcia) i przesłanie ich na adres e-mail: info@programdavinci.pl w terminie do dnia 30 maja 2018r. 
Oryginały dokumentów należy przesłać na adres Fundacji Dziecko i Rodzina w terminie do 8 czerwca 2018 r.  

Nieprzesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w wymaganym terminie może spowodować nieocenienie pracy konkursowej przez Kapitułę Konkursową oraz wykluczenie danego uczestnika z konkursu z przyczyn formalnych."